Historie kaváren v Děčíně

Pokud budeme mluvit o historii kaváren v Děčíně, je třeba si uvědomit, že dnešní podoba Děčína se skládala ze dvou samostatných měst, a to z Podmokel a Děčína. Počátkem dvacátého století byl Děčín lázeňským městem s turistickým ruchem a město vzkvétalo. Nacházelo se zde mnoho hotelů, rozličných provozoven, kaváren, ale i pražíren kávy.

V Podmoklech bylo možno navštívit celkem pět kaváren. Nejznámější a nejluxusnější byla Café Wien (nynější ulice Prokopa Holého, objekt Hotel Sever), dále Café Corso (Husovo náměstí, dnešní budova ČEZ), kavárna a hotel Wettiner Hof (ulice Prokopa Holého a ulice Teplická, objekt je dnes známý jako Bílý Lev), Café Central (Tržní ulice, budova obchodu ZOO Canis) a poslední kavárna se nacházela na Teplické ulici. Během poslední doby se tu vystřídala první čínská restaurace v Děčíně Asia a dnes se tu nachází herna.

V původním Děčíně mohl návštěvník posedět v pěti kavárnách. Většina objektů v dnešní době už nestojí, jelikož byly v padesátých letech zbourány. První byla Caffee Columbus v Pivovarské ulici. Tato ulice již neexistuje a dnes ji částečně nahrazuje ulice Pohraniční. Vedle stával další, také již dnes neexistující objekt s Caffee Rösterei. Přes ulici se nacházela Caffee Conrad Pohl, bývalá budova Agrobanky, dnes prodejna textilu.Café, Konditorei und Weinstube Josef Hein byla k vidění na Tyršově ulici, v místech dnešního panelového domu s provozovnou Limma. Poslední kavárna, Kaffee Grüner Baum, se nacházela v objektu na Masarykově náměstí, kterou si mohou občané Děčína ještě před rokem 1989 pamatovat jako Národní kavárnu.

Po rekapitulaci výše uvedených kaváren si může člověk pouze postesknout, nad úbytem kulturních společenských míst pro setkání lidí. Dobu vzájemné komunikace postupně nahrazuje doba konzumního způsobu života a postupného odcizení sebe sama.

Všechny výše jmenované kavárny, včetně interiérů máte možnost u nás spatřit na dochovaných fotografiích.