Úvod o zemích pěstujících kávu

Pěstování kávovníků se stalo velmi výnosným obchodním artiklem a díky vzrůstající oblibě tohoto nápoje na celém světě, byly založeny kávovníkové plantáže ve více než padesáti zemích světa. Káva se pěstuje především v tropickém pásmu kolem rovníku, kde jsou pro jeho růst optimální klimatické podmínky. Ovšem arabský kávovník i kávovník Robusta vyžadují pro svůj ideální růst trochu odlišné podmínky a teploty. Hlavní pěstitelské pásmo se rozprostírá na sever od rovníku až k obratníku Raka a na jih k obratníku Kozoroha. Kávovníky ve vyšších nadmořských výškách jsou náročnější na pěstování, ale poskytují kvalitativně lepší kávu. Důvodů proč je tomu tak, je víc. Jednak vysoká poloha plantáží zajišťuje zvýšení obsahu kyselin v zrnech a tím se zlepšuje jejich chuť a druhým důvodem je pomalejší růst kávovníků v důsledku chladných nocí, což umožňuje zrnům rozvinout se do bohaté chuťové plnosti. Dalším podstatným faktem je to, že ve vyšších nadmořských výškách bývají pravidelné srážky, což příznivě působí na růst kávovníků.

Hlavními pěstitelskými oblastmi jsou státy Střední a Jižní Ameriky, ostrovy Karibiku, většina afrických států, ostrovní státy v Indickém oceánu, Indie a Vietnam. Pouze v několika zemích se pěstuje arabica a robusta současně, jde o africké státy Pobřeží slonoviny, Angolu a Madagaskar. Robusta se pěstuje ve většině ostatních zemí, kvalitnější a na trhu dražší a žádanější arabica je pěstována v Etiopii, Keni, Jemenu a v Zimbabwe a dále ji produkují všechny země Střední a Jižní Ameriky, kromě Brazílie a malé oblasti v Ekvádoru.
Uvádíme ještě jednu zajímavost, která souvisí s pěstováním kávovníků. Bylo dokázáno, že kávovníkové plantáže, které se nacházejí v blízkosti deštných pralesů mají vyšší výnosy a to díky včelám z těchto pralesů. Včely opylují keře v blízkosti lesa a zvyšují tak výnosy kávy až o 20 procent. Vědci z kalifornské university doufají, že toto zjištění přiměje zemědělce, aby přestali tropické pralesy v blízkosti plantáží kácet. Opylování včelami je stejně efektivní jako ruční opylování květů, ale výnosy jsou zvýšeny pouze tehdy, když se kávovníky nachází v blízkosti jednoho kilometru od deštného pralesa. Pokusný tým zjistil, že díky včelám se na 35 hektarech zvýšil výnos o 60 tisíc dolarů za rok, což je částka, která stojí za úvahu.